Yvonne Marténg
OFFLINE

Yvonne Marténg

 

Måleri

tel: 073-708 98 00
www.marteng.dinstudio.se 

Enkelhet, närvaro och färgens kraft
 
Jag arbetar främst med äggoljetempera. Dess förmåga att avge ljus tilltalar mig, liksom hantverket att blanda färgen. Nyckelbegreppen  i mitt arbete är enkelhet, närvaro och färgens kraft. Jag har ca femårs (2000 – 2005) konststudier på Rudolf Steinerseminariet i Järna.
Lusten får styra mitt arbete, att vara där arbetsglädje finns. Både i mina bilder och i arbetet med dem finns en önskan att bereda rum för stillhet.
Jag vill försöka måla det som är i tiden, ensamhet, utanförskap. Det känns viktigt att i konsten uppmärksamma hur klimatförändringar påverkar djur och natur.

P1000894.png
P1010414.png
016_2.png
Yvonne Marténg
Region Öst
yvonne@marteng.dinstudio.se