Tommy Punsvik
OFFLINE

Tommy Punsvik

Född I Stockholm 1947. Utbildad på Konstfack 1966–1970, (Reklam och Bokhantverk/Grafisk design). Har efter utbildningen arbetat som animatör/illustratör och Art Director,

Denna verksamhet är sedan 2012 nedtrappad och i stället har tiden ägnats åt tecknande och målande. De senare åren på heltid. Genom åren har också fotografering varit ett viktigt uttrycksmedel.

 

Tommy Punsvik
Stockholm
Stockholm
Region Öst
070 238 03 88