Sanja Särman
OFFLINE

Sanja Särman

 

hello@sanjasarman.com 

www.sanjasarman.com 

 

Jag målar främst i olja, ibland på silke. Jag har studerat måleri vid Académie royale des beaux-arts i Bryssel och teckning vid Yunnan Arts Institute i Kina. Sedan en viss tid tillbaka arbetar jag även med ett projekt där ikonmåleri, japansk repkonst och videokonst ingår. 

 

Till mina inspirationskällor räknar jag senmedeltidens och den tidiga renässansens heliga allvar och trevande perspektiv, kinesisk landskapsmålning, östkyrkans ikoner och ett viss förakt (sdegno) för de små såren och de små förlusterna. 

 

Jag har deltagit i ett flertal utställningar, både som bildkonstnär och ordkonstnär, och välkomnar beställningsarbeten. 

Sanja Särman
Region Öst
hello@sanjasarman.com