Hur blått är havet?

Efter ovädret
Skären
Underströmmar
Stiltje
Sensommar
Dis