H.Jams
  Jag är en krativ, energiskt, engagerad man som älskar att skapa och måla. Målandet är mycket viktigt för mig, det går en balans i livet, där kan jag uttrycka alla mina känsklor och upplevelser.