Margret Nordström
OFFLINE

Margret Nordström

 

Måleri

Herrgårdsallén 5
731 13 KOLSVA

Vi har nu flyttat  från Hamra i Östergötland till gammal hembygd i Hedströmsdalen i Mälardalen, och har nu våra ateljéer på Herrgårdsallén i Kolsva.

Tel: 0730-63 03 71
E-mail: margretnordstrom@yahoo.se
E-mail: dolfmayern@yahoo.se
www.svenskakonstnarer.se

"Mina landskap och stilleben är konkreta och får sin existens ur mina minnens geografi, de enskilda bitarna sammansatta av min fantasi, fogar sig till en helhet på bildytan."
 
"Utflykterna i Margret Nordström bilder leder in i en finstämd upplevelsevärld.
En stillhet växer fram ur det måleriska rummet, buren av färgskiktena i olja.
Avsikten är att inte begränsa intuitionen.
Ljusets vandring över det synliga, det som man bokstavligen måste måla, blir till en viloplats för ögonen."
F.M.

Margret Nordström
Kolsva
Region Öst
margretnordstrom@yahoo.se