Hans-Börje Jansson
OFFLINE

Hans-Börje Jansson

Min konst baseras på mina egna fotografier från olika miljöer och som bearbetats digitalt till en ny upplevelse. Mina foton ätr ofta tagna i naturen och framför allt i skogen. Här finns miljöer som påminner om troll och trolldom, men också om vårt sätt att missbruka vår fina natur. Till exempel: skogsskövling genom kalhuggning, förgiftning av land och skog etc. Jag vill med mina verk ge min bild av vår natur idag. Mina fotografier är dock inte enbart från naturen, utan också stadsbilder, porträtt, makro (närbilder) och mycket annat.

     Digital bildbearbetning gör jag främst i Adobes program Lightroom Classic och Photoshop. Jag arbetar med ”lager på lager” och ”maskeringar” av olika fotografier i samma verk och skapar på så sätt min egen nya värld. För att exempelvis förstärka en dramatisk effekt i en bild använder jag mig ofta av texturer och olika typer av digitala penslar. Mina slutliga verk kan vara komplexa och innehålla symbolik. Ibland är bilderna inte enbart att betrakta som vackra/fula, utan det finns i allmänhet en underliggande betydelse som kan upplevas olika från en betraktare till en annan. På senare tid har jag börjat använda AI i mitt bildskapande.

     Min bildvärld går ibland utanför fotografiet och kanske närmar sig målning och alternativa konstarter. Experimenterande är en viktig ingrediens i mitt skapande, kanske som en följd av mitt ”tidigare liv” som forskare. Mina bilder är allt från komplexa till minimalistiska, och stundom rent abstrakta. Jag kallar mitt sätt att arbeta ”måla med bilder” och med  en samlingsbenämning Fotokonst och fotokonstnär.

 

Kort CV

Bosatt i Lund

Dr i mikrobiologi, 1982, och professor i mikrobiologisk ekologi, Lunds universitet.

Den fotografiska bilden, 60p, 2009-10, Malmö högskola

Ett drygt 40-tal utställningar

 

 

Abstract

Bird and Beast
Pil-alle
Blomma
Pil-allé
Klimatkris nr. 1
Klimatkris nr. 2
Cyanus triumfetti
Hidden bee
Blomfantasi
Bird and beast
Blå skog
Hans-Börje Jansson
Lund
Region Syd
0705807798