Göran Nilsson
OFFLINE

Göran Nilsson

Med pensel och en bit svamp skapar jag mina stillsamma målningar.

Jag har växt upp i Skälderviken strax utanför Ängelholm , nära havet, stranden och skogen.
Naturens närhet tjänar som en källa till inspiration där jag hittar mina motiv.

“När jag målar bearbetar jag ofta motivet genom att framhäva vissa detaljer. Det är då jag kan ge enkla motiv en extra dimension genom ljus och djup i mitt målande.”

Mina tavlor är en blandning av naturalism och impressionism
och karaktäriseras oftast av lugn och harmoni.

Strandblommor
Gången
Strandtrift
Glidflygning
Klitterhus
Spegling
Genom strandrågen
Himmel
Kvällning
Göran Nilsson
Ejdervägen 3, 26260 Ängelholm
Region Syd
070 89 214 73 info@goran-nilsson.se