Ganga Roslin Bladh
OFFLINE

Ganga Roslin Bladh

 

Måleri

Åsby Övertorp 208
592 93 Borghamn

tel 073-940 00 05
mail: ganga.art@aol.se
hemsida: www.ganga-art.com
fb-sida: Ganga-Art

2 -3 dimentionella tekniker, främst akryl, akvarell, tusch, guache och keramik

”Motiven har skiftat, från de föreställande landskaps och trädgårdsbilderna till allt djupare ner i spåren av den väg jag själv går, bland minnen, insikter och frustration. Ironi, humor och öppningar i vardagen och det gåtfulla.

Det kvinnliga, som energi, symbol, kraft och helighet –och hur jag /vi /världen förhåller sig till detta har fångat mig allt mer under senare år. Yoni-verse (Yoni= vagina /livmoder på sanskrit och, Universes/ Universum) finns ofta med.
Mina bilder landar ofta i en värld där subtil magi kan anas, och vill mana dig till större känslighet inför den verklighet som finns här.”

IMG_2332.jpg
IMG_2328.jpg
IMG_2325.jpg
by-Ganga.jpg
Ganga Roslin Bladh
Borghamn
Region Öst
ganga.art@aol.se