Eva Sigge Sigvardsson
OFFLINE

Eva Sigge Sigvardsson

Måleri

www.ateljesigge.se

Konsten har alltid varit ett stort intresse och upptar mycket av min tid.

Att måla och skapa är som en resa i färgernas förtrollade värld.

Mina bilder är oftast lite naiva. Jag vill förmedla något av den glädje, nästan salighetskänsla jag upplever när jag skapar.

Var och en får uppleva mina bilder på sitt eget sätt. Kan jag bara med en bild göra en människa lite gladare, är jag mer än nöjd.

Människan och naturen inspirerar mig och ingår ofta i mina bilder.

Jag fångar gärna stunder och ögonblick som flytt, emotionella avtryck i tiden.

Har alltid haft en stor passion för färg och form ända sedan barnsben.

Jag är textillärare, att arbeta kreativt tillsammans med barnen är en stor inspirationskälla för mig.

Jag är även lärare inom Vedic Art.

 

Art has always been a great interest of mine and occupy a lot of my time.

To paint and create is like a journey into the enchanted world of colors.

My paintings are usually a bit naive. I want to convey something of the joy, almost blissful sensation I experience when I create.

Everyone can see my paintings in their own way. Can I just with an image make a man a little happier,I`m more than satisfied.

Man and nature has always inspired me,and are often included in my pictures.

I like to capture moments and moments fled, emotional imprints in time.

I have always had a great passion for colors and design since childhood.

I am a home domestic teacher for living (textile), to work creatively with the children is a great source of inspiration for me.

I am also a teacher within Vedic Art.

Eva Sigge Sigvardsson
Region Syd
ateljesigge@telia.com