Christin Ohlin
OFFLINE

Christin Ohlin

 

Måleri och skulptur

Ågårdsagatan  5
37235 Ronneby

Tel. 0457 101 61, 0706 87 49 99
Skype: chriohlis
Hemsida www.christinohlin.se

Kort presentation
Min passion för mänskliga utvecklingsprocesser dess kraft, sårbarhet, ömhet, styrka, mystik, skönhet, värme, förändring, hopp och inte minst färgerna och deras olika nyanser lever med i mitt måleri likt naturens växande och årstidernas växlingar. 
Att fånga själva livskänslan, att känna att vi lever och att det finns möjligheter, ger mig en känsla av tacksamhet och magi som kommer till uttryck i mitt skapande. 
Det är min innerliga önskan att mitt bildspråk kan fungera likt en budbärare som inspirerar, väcker känslor, associationer, utvecklar samspel och inre dialog med betraktaren

Christin Ohlin
Ronneby
Region Syd