Wiveka Warenfalk
OFFLINE

Wiveka Warenfalk

 

Måleri

wiveka@warenfalk.se  
0707 730451  
www.warenfalk.se

Många år av mitt yrkesliv har jag ägnat åt teater. Det spännande med måleriet, som nu har mitt hela fokus, är att se något växa fram. Det blir ett konkret resultat, som jag får framför mig. Alltid spännande. I olika grad är det intuition, färg, och riktningar och ljus eller medveten tanke som väger tyngst. Jag arbetar i olja, akryl och kol. Jag bor i Onsala på västkusten. Har kurser och utställningar.

Hemma.jpg
Horisont.jpg
Sorti.jpg
Klot.jpg
Ensam.jpg
Entre.jpg
Wiveka Warenfalk
Onsala
Region Väst
wiveka@warenfalk.se