Mohammad Chahrour
OFFLINE

Mohammad Chahrour

 

Närlundavägen 15
252 75 Helsingborg

0704334710
chahour.mh@gmail.com

Presentation:
Konsten och konstnärens ansvar är att bidraga till ett bättre samhällsklimat. Att skildra samhällsproblem, men även knyta samman de olika kulturerna i ett mångfasetterat samhälle. 
Den sanna konstnären söker ej efter det materiella och den egna vinningen. Utan den söker efter att utrycka sina känslor i syfte att skildra det positiva och det negativa i livet.

Konstens språk är universell och förstås av alla oberoende av kulturell bakgrund. Ett exempel på detta är att vi kan förstå och ta till oss hur människan på stenåldern levde och hade det, genom att titta på deras grottmålningar. Det samma gäller för alla andra historiska epoker, såsom de gamla grekerna och egyptierna. Dagens konstnär har ett stort ansvar att skildra samtiden och förmedla den både till nuvarande samt framtida generationer.

För mer information besök gärna min hemsida  www.gallerichahrour.se
M. Chahrour

Mohammad Chahrour
Helsingborg
Region Syd
chahrour_m@yahoo.se