Kate Hellqvist
OFFLINE

Kate Hellqvist

 

Måleri, olja, akvarell

Hagens Stationsväg 38, 
426 71 Västra Frölunda

Tel: 0709-49 62 10
kate.hellqvist@gmail.com
www.facebook.com/konstnärenkatehellqvist 

Jag har varit verksam som utställande konstnär sedan 1979. Utställningarna har tagit mig runt i världen och blivit många under dessa dryga 40 år. Över 70 st har jag räknat till. Många har även varit separata.

Måleri är rörelse, för mig, dock inte den synliga rörelsen kroppen gör genom en fysisk resa av något slag, utan en inre rörelse. En förändring innifrån.

Vart mina målningar för mig, vet jag inte. Men ett vet jag: att jag arbetar mig fram emot det som jag omöjligen kan veta vad det är. 

Det är i kollisionen mellan det jag är och det jag ännu inte är, som saker och ting händer. Framtiden kommer inifrån.

Jag är bl.a. representerad hos: Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn, Museum for Kleinkunst, Nordiska Rådet (NFA) i Göteborg, Akademiska Hus, Hammond Machinery i Birmingham, Svenska Kyrkan, Göteborgs Stad, Vara Kommun, Privata samlare och många konstföreningar.

marionett.jpg
Svava 06.jpeg
IMG_1167c.jpg
IMG_1147-c.jpg
Kate Hellqvist
Västra Frölunda
Region Väst
kate.hellqvist@gmail.com