Helena Hartman
OFFLINE

Helena Hartman

Jag är född i Sverige men har levt största delen av sitt liv i Finland. Jag har avlagt en yrkesexamen från Fria konstskolan i Helsingfors, samt konstmagisterexamen från Konstindustriella högskolan(nuvarande Aalto universitet). Jag hör även till KRO, samt är med i Finlands Nordiska konstförbunds styrelse  samt bl.a.konstnärsföreningen i Västerås. Jag har arbetat som bildkonstlärare under många år, men målar nu på heltid i min ateljé i Helsingfors. Jag har hållit och håller ständigt separata utställningar och deltar i gemensamma utställningar. Jag gjort olika konstprojekt med barn, unga och vuxna.

 

 Jag fascineras både av små konkreta detaljer i vardagen, och kan bli ivrig på minsta lilla detalj där ljus och skugga leker, men likväl uttrycker jag djupare frågor om livet, och har tidigare engagerat mig i klimatfrågor. När jag väl har en strävan, arbetar jag målmedvetet men även intuitivt och expressivt.

 

 

The flow of time
The end
Helena Hartman
Helsingfors
Region Öst
Västerås Konstnärsförening