Hassan Jamshidian
OFFLINE

Hassan Jamshidian

H-Jamshidian (H.Jams)
Jag född 1944 i Iran, bor och verksamhet i Tehran. Jag utbildade byggnadsarkitektur i universitet i Tehran, och arbetade jag tills har flyttat till Sverige 1986. Men att teckna och måla började jag med redan som tonåring, I Sverige har varit på Liljeholmens Folkhögskola, en utbildning i färg och form. Min konstnärsbana är lång och skiftande. Jag utgår från egna inre bilder som i första hand är påverkade av samtida händelse, litteratur och samtal.


Hassan Jamshidian
Region Öst
hanshi53@hotmail.com