Gerd Thorén-Begger
OFFLINE

Gerd Thorén-Begger

Dieselloksgatan 7
463 53 Trollhättan

Tel. 070-349 54 72

mail: gerd.thoren.begger@gmail.com

hemsida: www.gerdthorenbegger.com

medlemskap: Svenska konstnärsförbundet, Göta Älvdalens Konstförenings Konstnärssektion (GÄKK)

Gerd Thorén-Begger
Trollhättan
Region Väst
gerd.thoren.begger@gmail.com