Cong Quoc Ha
OFFLINE

Cong Quoc Ha

    Född 1955 med examen från Hanoi Industrial Fine Arts Universitetet. Jag anses vara en av de främsta vietnamesiska konstnärerna i min generation. När mina  verk betraktas upplevs en kraftfull, livlig energi och på samma gång ett stilfullt, inneboende lugn. Dessa konstverk är skapade i fantastiska färger, toner och glänser ofta i silver och guld för att få fram en ytterst sofistikerad skönhet
        Med ett hundratal utställningar runt om i världen - bland annat i USA, Hong Kong, Schweiz, Finland och Norge,  har konsten alltid varit mitt livs stora passion och målet är att med stolthet kunna presentera den vietnamesiska konsten för hela världen.   

  

lifeofart@icloud.com
www.congquocha.com

Läs mer https://en.wikipedia.org/wiki/Công_Quốc_Hà   

Cong Quoc Ha
Region Öst
lifeofart@icloud.com