Charlotte Wiktorsdotter-Abelholt
OFFLINE

Charlotte Wiktorsdotter-Abelholt

 

Måleri och skulptur

Posthornsgatan 45
703 78 Örebro
 
Telefon: 070 - 407 56 00
wiktorsdotter@live.se
Facebook:  CW ART

Så länge jag kan minnas har jag målat och skapat i olika former.
Utan min kreativitet vet jag faktiskt inte vem jag skulle vara! 
Jag drivs av stor experimentlusta där jag gärna utmanar mig själv genom att prova nya tekniker och sammanföra olika material.
I den kreativa processen föds det som ofta landar i gränslandet mellan abstrakt och figurativ konst. Jag har nära till barnets perspektiv och fantasivärld. Många gånger får därför mina bilder ett naivistiskt och lekfullt uttryck när jag med nöje hämtar inspiration utifrån mina barndomsminnen. 

Periodvis arbetar jag temainriktat och utforskar en modell, rörelse eller frågeställning, men ofta styrs skapandet av mitt inre känsloliv där jag tillåter mig ett direkt och intuitivt uttryckssätt. Resultatet är därför djärvt skiftande.

 

Jag är övervägande autodidakt, född 1964 och bosatt i Örebro.

Välkommen att besöka min hemsida:

charlotte-wiktorsdotter.webnode.se

Charlotte Wiktorsdotter-Abelholt
Örebro
Region Öst
wiktorsdotter@live.se