Britta Dahlberg
OFFLINE

Britta Dahlberg

Måleri

Tomtebergsvägen 43
443 38 Lerum

Telefon: 0302-14783
Mobil: 073-4405044

britta.dahlberg@telia.com eller
info@brittadahlberg.se
www.brittadahlberg.se

Född 1952 i Halland. I 40 år har jag arbetat som diakon. Måleriet har hela tiden funnits vid min sida där jag har fått ge uttryck för olika känslor, inte minst glädje. Naturen och växtligheten är en stor inspirationskälla liksom människan. I mitt måleri skildrar jag ibland människans utsatthett liksom kroppens rörelse. Färgens glädje berikar mig!

mallro-185.jpg
mallro-189.jpg
mallro-184.jpg
mallro-181.jpg
mallro-177.jpg
Britta Dahlberg
Lerum
Region Väst