Birgitta Gure
OFFLINE

Birgitta Gure

 

Måleri, akvarell och monotyp

Mäster Henriks Allé 58
192 74 Sollentuna
Tel  070-714 39 29

birgitta.gure@gure.se
www.gure.se
www.facebook.com/birgittagurekonst/
www.instagram.com/birgitta.gure/

Om mig:
Mitt måleri speglar min tolkning av andlighet eller salighet om man så vill, på flera plan. Att bli andlöst förälskad - i naturen, konsten - på ett högre plan eller bara rakt upp och ner där jag står och går. Känslan av alltings sammanhang och evighet fångar jag på mitt eget sätt i mitt måleri. Utgångspunkten är ofta den fria fantasin, men har ibland sitt ursprung från de erfarenheter och intryck jag har fått från några av mina resor. Främst målar jag akvarell, men trycker även monotypi och ibland blandar jag de olika teknikerna. En salig röra helt enkelt!

Utbildning och utställningar återfinns på min hemsida. 

Birgitta Gure
Sollentuna
Region Öst
birgitta.gure@gure.se