Annette Johnnerfelt
OFFLINE

Annette Johnnerfelt

 

Skulptur

Plejelvägen 23
239 31 Skanör

Mobil  070 287 12 21
E-post annette.johnnerfelt@gmail.com
Hemsida www.svenskakonstnarer.se

 

 

Jag har alltid haft en passion för att skapa skulpturer. Idag jobbar jag i stengods som är ett spännande naturmaterial. Varit på kurs hos keramiker Lasse Östman i Vansbro, keramiska kunskaper på Fireborn Studios i USA och keramisk konst på Yamate Tougei i Tokyo. För några år sedan porträtterade jag efter levande modeller på Morley Art College i London.    

Idag har mitt arbete en spännande balans mellan japanska och västerländska traditioner. Under mina år i japan lärde jag mig att värdesätta materialets inneboende skönhet och deltog i min mentors arbete opåverkat av västerländskt tänkande. Det mörka stengodset har bränts under mycket lång tid och i skulpturernas struktur finns naturliga skillnader. 

I min konst fångar jag ett ögonblick mellan två personer. Sociala nätverk på Internet skapar relationer mellan människor men kroppsspråket saknas och en stor del av varje persons vardagliga upplevelser. Kroppsspråk är mycket mer än ord. Det är att förstå kommunikation genom ögonkontakt, tonläge, beröring och rörelser. Jag vill uttrycka kraften i kroppsspråket, känslorna och inspirera till en reflektion över mänskliga relationer i en digital värld.

 

 

Flörtar
Filosoferar
Nyfiken
Medlar
Förälskad
Annette Johnnerfelt
Skanör
Vellinge
Region Syd
annette.johnnerfelt@gmail.com