Anita Gullö
OFFLINE

Anita Gullö

 

Originalgrafik och blandteknik

Granstigen 12
655 60 Molkom

Tel. 073-505 63 43
E-post: anita.gullo@hotmail.com

Jag arbetar mest med originalgrafik och dess olika tekniker. I huvudsak skapar jag bilder I koppargrafik, och blandteknik som att experimentera och blanda de olika grafiska teknikerna. Just nu utmanar jag bildskapandet med monotypier, alltså målar på kopparplåt som jag först har hårdetsat (flatbitning) och sedan trycker i kopparpressen. Lite i färgperspektivets anda. Mina motiv hämtar jag från livet och fantasier. 

Untitled-1.jpg
Black-mesa.jpg
Bla-grottan.jpg
3-Monotypi.jpg
Anita Gullö
Molkom
anita.gullo@comhem.se