Allan Jardén
OFFLINE

Allan Jardén

 

Konstnär, poet och författare, marinmålare

Brudbadsvägen 22
575 39 Eksjö

tel 0381-61 16 05
tel/fax 0381-61 16 00
e-mail: allanjarden41@gmail.com
websida: www.jarden.se

Konstnären
Allan Jardén är verksam på småländska höglandet med ateljé i Eksjö. Representerad i "Svenska Konstnärer" och medlem i Svenska Konstnärsförbundet och Höglandets Konstronda.
Utställningar över södra Sverige med återkommande arrangemang på småländska höglandet samt på Österlen i Skåne.
Representerad i offentliga lokaler runt om i landet. Målningarna utförs främst i olja på duk men även akvareller och blandteknik är inte främmande för konstnären.

Marinmålaren
Jag vill med mina marina motiv, främst fånga ljuset mellan himmel och hav, men också måla fartyg i olika situationer.Därför har jag ingående studerat havet och himlen men framför allt ljuset runt Skånes kustband, runt Öresund, Kattegatt, Skagerack och Östersjön.
Jag har också försökt att lära mig de olika fartygstyper som seglade runt dessa farvatten under deras storhetstid. Det har funnits tre-, fyr- och femmastade fullriggare, korvetter, fregatter, slupar och ett stort antal fiskecuttrar. Naturlitvis har jag inspirerats av tidigare marinmålare som Marcus Larsson, Jacob Hägg, Herman af Silén, J.M.W Turner m.fl. utan att för den skull kopierat dessa. De har dock get mig en god vägledning i mitt utövande som konstnär.
Allan Jardén

Författaren
Allan Jardén skriver också historiska romaner som ett komplement till måleriet och har naturligtvis då illusterat omslagen till böckerna.
Det har också blivit några sagoböcker med bilder av konstnären. Tekniken har varit akvarell, gouache och tusch.

aj_klippor1.jpg
aj_havet4.jpg
aj_havet1.jpg
aj_3skepp.jpg
Allan Jardén
Eksjö
Region Syd
allanjarden41@gmail.com