Meith Fagerqvist
OFFLINE

Meith Fagerqvist

Jag ägnar mig åt tredimesionella tekniker. Mitt främsta material är leran som ger möjlighet att lägga till och dra ifrån under arbetets gång. Att bränna mina skulpturer i raku är en intressant metod där man inte helt kan styra glasyrens resultat.


Grön fågel
Vit fågel
Meith Fagerqvist
Gustavsberg
Stockholm
Region Öst
070-7167727