Mia Ångman
OFFLINE

Mia Ångman

 

Försöker få syn på det som pågår inom och mellan människor. Att undersöka det dubbla i vårt väsen och det magiska i tillvaron.

Måleri
Målar föreställande i olja och akryl, oftast människor och djur men även icke-realistiska naturmotiv med känslan av att något döljer sig under ytan. Gestaltar både ljusa och mörka sidor hos människor i allmänhet och mig själv i synnerhet. Som hos näckrosen med sin rot nere i dybotten och den vackra blomman över ytan.

Skulptur
Skulpterar i stengods. Abstrakta föremål, s.k. blobbar, är min främsta inspirationskälla men även när jag arbetar med lera så kretsar funderingarna runt det förunderliga i att där det finns ljus finns även mörker. 

“No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell.” /C. G. Jung
“As Above so Below / As Within so Without” /Hermes Trismegistus

IMG_6654.jpg
hare-kvadrat.jpg
fodelse.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
Mia Ångman
Alvesta
Region Syd
angman.mia@gmail.com