Maria Eriksson
OFFLINE

Maria Eriksson

Utbildning, Grundis, kurser samt ett enträget utövande i många år Medlem i Svenska konstnärsförbundet och i Sundsvalls kollektivverkstad. Jag visar även min konst på Instagram och FB, under namnet @200fyra. 

Jag har använt mig av olika tekniker genom åren och mina favorittekniker just nu är tuschteckning och skulptur. Jag formar vanligen mina skulpturer i stengodslera. Teckning och däribland kroki utgör alltid basen. Uppfattningsförmåga och samspel mellan händer och ögon är viktigt för mig och det hjälper mig när jag formar och bygger skulpturerna eller när jag tecknar.  Människan är för det mesta i fokus och uttryckssättet kan variera från realistiska till mer abstrakta former. 
På senare tid har jag intresserat mig av gamla byggnader i mon barndomsstad. Dessa vackra hus som då de uppfördes lades mycket möda på för att de skulle stråla vackert oavsett om det var ett bostadshus eller hus för någon form av tillverkning. Hantverkskunnande och konstnärsskap var centralt men tappades bort någon stand på vägen till idag. Ritningar på några av dessa hus har jag återgivit i ett antal tuschteckningar

Maria Eriksson
Njurunda
Region Mitt