Japandi Art
Hela serien är en abstrakt och minimalistisk tolkning av naturen. För en extra dimension färdigställs varje tavla ihop med ett poem för att ge en extra inblick i konstnärens egna känsla och anknytning till konstverket.

"Into the Storm"
"Into the Pond"
Into the Mist
"Into the Meadow"
"Into the Lake"
"Into the Ice"
"Into the Forest"
"Into the Glacier"
"Into the Dusk"
"Into the Embers"
"Into the Dream"
"Into the Deep"
"Into the Dawn"
"Into the Aurora"